მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2012 წლის დეკემბერი

თარიღი: 15 იანვარი 2013

წელი