საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ. (წინასწარი)

თარიღი: 18 იანვარი 2013

წელი