საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წ.

თარიღი: 25 იანვარი 2013

წელი