ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, დეკემბერი 2012

თარიღი: 30 იანვარი 2013

წელი