თეატრებისა და მუზეუმების წლიური გამოკვლევა

თარიღი: 8 აპრილი 2010

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სოციალური სტატისტიკის სამმართველომ დაიწყო თეატრებისა და მუზეუმების წლიური გამოკვლევა (2009 წლის შედეგების საფუძველზე). გამოკვლევას ექვემდებარება საქართველოში მოქმედი ყველა თეატრი და მუზეუმი. აღნიშნული გამოკვლევის შედეგად მიიღება თეატრებისა და მუზეუმების მუშაობის ამსახველი ძირითადი მონაცემები. კერძოდ, თეატრების რაოდენობა, მათში ადგილების რაოდენობა, მაყურებელთა რიცხოვნობა, ჩატარებული და ახლად დადგმული სპექტაკლების რაოდენობა, მუზეუმების რაოდენობა, მათში ექსპონანტების რაოდენობა, დამთვალიერებელთა რიცხოვნობა და სხვ. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდება 2010 წლის 18 აგვისტოს.....