ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

თარიღი: 3 ივლისი 2013

წელი