მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის ივნისი

თარიღი: 15 ივლისი 2013

წელი