საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

თარიღი: 16 ივლისი 2013

წელი