საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-ივნისი

თარიღი: 24 ივლისი 2013