ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის ივლისი

თარიღი: 2 აგვისტო 2013

წელი