სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2013 წლის ივლისი

თარიღი: 15 აგვისტო 2013

წელი