საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–ივლისი (წინასწარი)

თარიღი: 16 აგვისტო 2013


წელი