ინფლაცია საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

თარიღი: 3 სექტემბერი 2013

წელი