ბიზნეს სექტორი, 2013 წლის II კვარტალი

თარიღი: 3 სექტემბერი 2013
წელი