მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2013 წლის აგვისტო

თარიღი: 16 სექტემბერი 2013

წელი