საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი–აგვისტო (წინასწარი)

თარიღი: 16 სექტემბერი 2013


წელი