საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2013 წლის II კვარტალი

თარიღი: 18 სექტემბერი 2013