საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წ. იანვარი-აგვისტო

თარიღი: 24 სექტემბერი 2013

წელი