საქსტატი ინტერვიუერთა ქსელის გადახალისებას იწყებს

თარიღი: 23 აგვისტო 2010