შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ

თარიღი: 30 აგვისტო 2010