ბიზნეს სექტორის 2010 წლის II კვარტლის გამოკვლევის შედეგები

თარიღი: 8 სექტემბერი 2010

ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემებით, 2010 წლის II კვარტალში საწარმოთა მთლიანმაბრუნვამ 5736.5, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ – 2980.5 მილიონი ლარი შეადგინა.