საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2015 წელი

თარიღი: 30 ნოემბერი 2016


წელი