საქსტატის შეხვედრა ექსპერტებთან

თარიღი: 10 სექტემბერი 2010

10 სექტემბერს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სამსახურის თანამშრომლების და სტატისტიკის ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა შედგა. შეხვედრის ძირითადი მიზანი საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის განხილვა იყო.
საქსტატში ექსპერტებთან ერთად დეტალურად განიხილეს საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგია და იმსჯელეს მეთოდოლოგიის შემდგომი გაუმჯობესების მიმართულებებზე. საქსტატმა საარსებო მინიმუმის მეთოდოლოგია, რამდენიმე სხვა ძირითად კვლევაში გამოყენებულ მეთოდოლოგიასთან ერთად მომხმარებლებისათვის საკუთარ ვებ-გვერდზე (www.geostat.ge) განათავსა. აქვე გახსნა სადისკუსიო ფორუმი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის ექსპერტებსაც შეუძლიათ საკუთარი შენიშვნა თუ მოსაზრება გამოთქვან.
საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა ჭელიძის თქმით, საქსტატი მის მიერ გამოყენებული და დანერგილი ძირითადი მეთოდოლოგიების დახვეწისა და სრულყოფის მიზნით მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს სამუშაო შეხვედრებს ექსპერტებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან.