საქსტატის თანამშრომლების ვიზიტი აშშ-ში

თარიღი: 9 აგვისტო 2010