საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2017 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

თარიღი: 13 ივნისი 2017


წელი