შვედეთის დელეგაცის ვიზიტი საქსტატში

თარიღი: 23 სექტემბერი 2010