5.5 საქსტატის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით 28 იანვარი 2019

წელი