დასახელება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

განაკვეთ

სრული განაკვეთი

ბოლო ვადა

6 ივნისი 2022

ზოგადი აღწერა

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71131?active=1

წელი