დასახელება ფასი
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დაქირავებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების შრომითი დანახარჯები 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი რეგიონების მიხედვით, 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების ნომრების და ადგილების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების შემოსავალი ნომრებით სარგებლობიდან რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ტიპებისა და რეგიონების მიხედვით 2017 წელს 5 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული მერსედეს-ბენცის, ოპელისა და ფოლკსვაგენის მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 30 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული BMW -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული BMW -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული FORD -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული FORD -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული MERCEDES-BENZ -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული MERCEDES-BENZ -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული OPEL -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული OPEL -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული TOYOTA -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული TOYOTA -ს მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 10 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა ავეჯით, სანათი მოწყობილობებით და სხვა საყოფაცხოვრებო საკუთნოებით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა ავეჯით, სანათი მოწყობილობებით და სხვა საყოფაცხოვრებო საკუთნოებით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2018 წელს 6 ლ ყიდვა
ავეჯით, სანათი მოწყობილობებით და სხვა საყოფაცხოვრებო საკუთნოებით სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
ავეჯით, სანათი მოწყობილობებით და სხვა საყოფაცხოვრებო საკუთნოებით სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
ავეჯით, სანათი მოწყობილობებით და სხვა საყოფაცხოვრებო საკუთნოებით სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2018 წელს 6 ლ ყიდვა
კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2018 წელს 6 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში, 2018 წელს 6 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა საათებით და ძვირფასეულობით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა საათებით და ძვირფასეულობით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში, 2018 წელს 6 ლ ყიდვა
საათებით და ძვირფასეულობით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2017 წელს 6 ლ ყიდვა
საათებით და ძვირფასეულობით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა, 2018 წელს 6 ლ ყიდვა

წელი