დასახელება ფასი
ღვინის ექსპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 70 ლ ყიდვა
მინერალური წყლების ექსპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა
საავტომობილო ბენზინის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა
თევზის იმპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა

წელი