დასახელება ფასი
ოჯახური მეურნეობების მიერ საკუთარ მეურნეობაში წარმოებული მეცხოველეობის პროდუქციის გადამუშავებით მიღებული პროდუქტები 2017-2018 წლებში (ყველი, ხაჭო/ნადუღი, მაწონი, კარაქი/ერბო, შაშხი/ლორი. ათასი ტონა) 50 ლ ყიდვა
ოჯახური მეურნეობების მიერ საკუთარ მეურნეობაში წარმოებული ყურძნის გადამუშავებით მიღებული ღვინო 2017-2018 წლებში (მლნ.ლიტრი) 10 ლ ყიდვა

წელი