დასახელება ფასი
2019 წლის საშუალო საცალო საბაზრო ფასები სასურსათო პროდუქციაზე საქართველოში, სამომხმარებლო კალათის მიხედვით 51 ლ ყიდვა
ჯანდაცვის სფეროში სამომხმარებლო ფასების ინდექსები საქართველოში, 2019 წლის დეკემბერში 9 ლ ყიდვა
ცემენტის, ბენზინის, დიზელის და გაზის საწვავის საშუალო საცალო საბაზრო ფასები საქართველოში, 2019 წელს 7 ლ ყიდვა

წელი