დასახელება ფასი
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი სექტორების და ქვეყნების მიხედვით 2019 წელს 25 ლ ყიდვა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი ქვეყნების და სექტორების მიხედვით 2019 წელს 25 ლ ყიდვა
საწარმოები სადაც განხორციელდა მსხვილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელს (50 უმსხვილესი საწარმო) 30 ლ ყიდვა

წელი