დასახელება თარიღი განაკვეთ
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის შრომის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ბიზნეს რეგისტრის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს სპეციალისტი (პროგრამირების მიმართულებით) დასრულებული

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი