დასახელება თარიღი განაკვეთ
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) საბჭოს წევრი დასრულებული

სრული განაკვეთი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე დასრულებული

სრული განაკვეთი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი