დასახელება თარიღი განაკვეთ
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) საბჭოს წევრი დასრულებული

სრული განაკვეთი

საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტის საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის მომსახურების სტატისტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) დასრულებული

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი