დასახელება თარიღი განაკვეთ
სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის მომსახურების სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის მომსახურების სტატისტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის კვარტალური ანგარიშების სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი