დასახელება თარიღი განაკვეთ
ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის მომსახურების სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ბიზნეს რეგისტრის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტის გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის სამომხმარებლო ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ფასების სტატისტიკის დეპარტამენტის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის შრომის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

სოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტის ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი

ბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტის ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველოს სპეციალისტი დასრულებული

სრული განაკვეთი